Wolne lokale

Witamy w firmie Poltrag

Zajmujemy się prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie m.in. najmu lokali i dzierżawy gruntów, świadczymy usługi administracyjne na rzecz podmiotów gospodarczych trudniących się handlem i usługami. Na terenach spółki swą działalność prowadzi ponad 70 podmiotów gospodarczych w zakresie usług: gastronomicznych, kosmetycznych i fryzjerskich, krawieckich, poligraficznych, skupu i sprzedaży walut obcych, a także handlu artykułami przemysłowymi, odzieżowymi, obuwniczymi, spożywczymi, tytoniowymi, zoologicznymi.